สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน บทที่ 12 ห้วงอวกาศภายนอก:การค้นพบที่ยิ่งใหญ่

คำว่า มีวินัยในตัวเอง เจาะจงลงไปที่ “อำนาจของความคิด” เพราะหลักการมีวินัยในตัวเองทุกประการต้องเกิดขึ้นในจิตใจ การที่คนเราอยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่ในขณะนี้ และเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นเพราะอำนาจความคิดของเรา และความคิดของเราก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวเรา เราสามารถหล่อหลอมความคิดของเราให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ เราสามารถบังคับจิตของเราให้ได้รับการสั่งสอนอบรมในสิ่งที่เราปรารถนา และสมดังปรารถนาได้ แต่ถ้าเราจะอบรม บำรุงรักษา เลี้ยงดูจิตใจของเรา ด้วยสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ความคิดของเราก็จะนำสิ่งนั้นมาให้เราอย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน!!!

บทที่ 12

วิธีสร้างความรวย

ผมซื้อหนังสือเกี่ยวกับวิธีสร้างความรวยของ Donald J.Trump เมื่อ August  6, 2006. นี่ก็เป็นเวลา 11 ปีแล้ว ตัวผมเกษียณจากราชการแล้ว

ผมมีเงินบำนาญกิน มีเงินเก็บพอเป็นอิสระในเรื่องการเงิน ถือว่าผมรวยเข้าเกณฑ์ความรวยในสูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน! แต่ Mr.Trump สิครับ เขาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาไปแล้ว!

ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างความรวยหลายเล่ม เพราะผู้นำล้วนเป็นนักอ่าน และนักอ่านล้วนเป็นผู้นำครับ!!!

หนังสือของ Mr.Trump เขาบอกวิธีการสร้างความรวยแบบเดียวกับเราเลยครับ!!!

 

สูตรลับสร้างความรวย บทที่ 8 บุคลิกภาพที่น่าประทับใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น,Mother to Son,ชีวิตการต่อสู้ไม่มีราบรื่นดั่งเดินบนบันไดแก้วเจียระไน

บทที่ 8(ใหม่)

 

การพึ่งตนเอง คือการตัดสินใจที่จะเลือกหนทางปฏิบัติ

Fox News offered Megyn Kelly $20 million a year. Instead, she chose NBC’s promise of work-life balance

สาระในเรื่อง Parable of talent ที่ผมฟังในแผ่นดิสค์คำบรรยาย เรื่อง Why We Want You To Be Rich ที่ Donald Trump บรรยายคู่กับ Robert Kiyosaki เป็นเรื่องความรับผิดชอบที่น่าสนใจนำมาขบคิดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายจ้างจะเดินทางไปทำธุรกิจแดนไกล จึงมอบหมายภารกิจให้ลูกจ้่งดูแลกิจการและเพื่อเป็นการให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่จึงมอบเงิน (Talents)  ให้ลูกจ้าง 3  คน โดยเขามอบ Talents ให้ลูกจ้างคนละ 5 ,  2 และ 1 Talents ตามลำดับ

เมื่อนายจ้างกลับจากภารกิจต่างแดน เขาพบว่าลูกจ้างคนที่ 1  และ คนที่ 2 ทำเงินเพิ่มจากที่เขามอบให้ได้เพิ่มขึ้น เป็น 10 และ 5 Talents ตามลำดับ
ส่วนลูกจ้างคนที่สามไม่ทำอะไรเลยกับ Talents  ที่ได้รับเลย

นายจ้างตกรางวัลตอบแทนความสามารถของลูกจ้างคนที่  1 และคนที่  2 เป็นสองเท่า
ส่วนคนที่ 3 ซึ่งม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลย เขาสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้ ลูกจ้างคนที่  3 ตอบว่า

เจ้านายหวังกำไรโดยไม่ได้ทำสิ่งใด เจ้านายเอาเปรียบเห็นแก่ตัว ข้าจึงเอาเงินไปฝังดินเสีย!!!

เรามาตามไปดูเรื่องราวความรับผิดชอบ ดูหนทางปฏิบัติที่นายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคนลงมือทำ

เพื่ออาจจะได้แนวคิดที่เป็นหลักการและนการปฏิบัติที่ดีในปีใหม่ 2560 ครับ

https://bible.org/seriespage/27-parable-talents-matthew-2514-30-luke-1912-28

Parable of Talents

 

 

การพึ่งตนเอง (Self – Reliance)

สูตรลับสร้างความรวย บทที่ 7 เรื่องการพึงตนเอง d] กล่าวอ้างคำพูดของ Billie Holiday
ข้อความว่า “พระเจ้าจะอวยพระพรให้แก่เด็กที่มีพรของตนเอง”(God bless the child who’s got his own.”

ถ้อยคำประโยคนี้ ลึกซึ้งกินใจผู้อ่านมาก
ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันหมายถึงทั้งพรสวรรค์แและพรแสวง
คือหมายความว่า พระเจ้าจะอวยพระพรให้แก่เด็กเก่ียวกับเรื่องใด เด็กคนนั้นจะต้องมีพรในตัวเขาอยู่แล้ว คือเป็นพรสวรรค์อยู่แล้ว พระเจ้าจึงจะอวย “พร”นั้นให้แก่เด็กได้

และอีกอย่างหนึ่ง
เด็กนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองมีพร เด็กต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีพรในเรื่องนั้น หรือมีศักยภาพอยู่แล้ว
หมายความว่าเด็กคนนั้นจะต้องมี sense of fulfillment คือต้องเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่ก่อนด้วย
จากนั้นจึง”แสวง” หาพรนั้นด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีความแน่วแน่ต่อการ”แสวง” หา “พร” ที่พระเจ้าจะ “อวย” ให้แก่ตนเอง

Billie Holiday บรรยายสาระของเรื่องนี้ออกมาเป็นเพลง มีรายละเอียดดังนี้
“God Bless The Child”

Them that’s got shall have
Them that’s not shall lose
So the Bible says and it still is news
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Yes the strong get smart
While the weak ones fade
Empty pockets don’t ever make the grade
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Money, you’ve got lots of friends
They’re crowding around your door
But when you’re gone and spending ends
They don’t come no more
Rich relations give crusts of bread and such
You can help yourself, but don’t take too much
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Money you’ve got lots of friends
They’re crowding around your door
But when you’re gone and spending ends
They don’t come no more
Rich relations give crusts of bread and such
You can help yourself, but don’t take too much
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Here just don’t worry about nothing cause he’s got his own
Yes, he’s got his own

Submit Corrections
A-Z Lyrics B BILLIE HOLIDAY Lyrics
“Lady Sings The Blues” (1956)

ครับhttp://www.azlyrics.com/lyrics/billieholiday/godblessthechild.html
สุดท้าย นี่คือคำอธิบายจากชาวเน็ตท่านหนึ่งครับ

The phrase “God bless the child that got his own” comes from an old blues song.and the lyrics to the old blues song say:
Them thats got shall get
Them thats not shall lose
So the Bible said and it still is news
Mama may have, papa may have
But God bless the child thats got his own
Thats got his own

“So The Bible says” means that the two lines previous to that sentence are in the bible not the lines after that sentence. so, “them thats got shall get and them thats not shall lose” may be an interpretation of the bible or it may be ACTUAL text from the bible, because of different translations of the bible, you would never really be able to know.

Likely a reference to Matthew 25:29, which can be translated as
“For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him.”

You should prob. ask her if she knows this

สวัสดีปีใหม่ 2560 (2017)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:สูตรลับสร้างความรวย

การพึ่งตนเองเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณ

เรามักพบว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความยากจนในชุมชนคนผิวดำ มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เด็กเหล่านี้เกิดมาในโลกของความขัดสนและขาดแคลนกำลังใจ ความยากลำบากหลายอย่างขัดขวางและกีดกันโอกกาสของเด็กทุกๆด้านตลอดเวลา เด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และได้รับความเลวร้ายและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สภาพเช่นนี้ได้ประกาศให้ผู้อื่นรู้ว่า ยังจะมีประโยชน์อะไรสำหรับฉันอีกเล่า อุปสรรคทั้งหลายมันหนักหนาเสียเหลือเกิน เด็กเหล่านี้จึงสรุปด้วยความเข้าใจผิดว่าเขามีชะตากรรมที่จะต้องลมเหลวมาโดยกำเนิด!
คนที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ส่วนใหญ่ มักจะมัวแต่โทษผู้อื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ตนกำลังเผชิญอยู่ อันที่จริงเขาน่าจะได้รับประโยชน์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าเพียงแต่เขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าสิ่งที่เขาจะค้นพบก็คือ ปัจจัยทีสำคัญยิ่งในการประสบความสำเร็จ สิ่งนั้นคือ
คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อชีวิตของคุณ
คุณรู้สึกขมขื่นผิดหวังต่อสิ่งที่ชีวิตปฏิบัติต่อคุณหรือไม่?
ถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นผลดีต่อคุณ
ต้องไม่ยอมสิ้นหวัง
ถ้าไม่มีความหวังก็จะมีแต่ความว่างเปล่าเกิดขึ้น ในช่วงเวลาระหว่างการเกิด ถึงการตาย!
ต้องเข้าใจว่า ชีวิตจะให้คุณในสิ่งที่คุณใส่ปัจจัยเข้าไปในชีวิต
ในวันข้างหน้า คุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณปลูกฝังไว้ในวันนี้!!!

สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน บทที่ 7/1

ไม่ว่าคุณจะไปยังที่ใด ไม่ว่าภูมิหลังหรือระดับการศึกษาของคุณจะเป็นอย่างไร โอกาสที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ตัวคุณเองเสมอ
ทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่คนเคยสะสมไว้ในโลกนี้ ล้วนเป็นผลที่เกิดจากความพยายามโดยไม่ต้องอาศัยต้นทุนใดๆในการเริ่มต้น นอกจากพลังงาน สติปัญญาและความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง

คนที่ประสบชัยชนะสูงสุดล้วนเป็นคนที่พึ่งตนเองทั้งสิ้น
นิสัยการพึ่งตนเอง หมายถึงการมีความมุ่งมั่นในการค้นหาทรัพยากรที่อยู่ภายในตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทรัพยากรภายในที่ค้นพบนั้น

ไม้เท้าที่ใช้สำหรับพยุงร่างกาย เป็นอุปกรณ์สำหรับคนพิการ มิใช่สำหรับคนที่ร่างกายยังมีความสามารถ คนที่พยายามดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาผู้อื่นให้คอยประคับประคองไม่มีทางที่จะก้าวไปได้ไกล คนเช่นนั้นจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ!!!

การเป็นผู้ประกอบการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัทแห่งตนเอง หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของบริษัท เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นในอนาคต ครอบครัวของคุณ และพนักงาน ตลอดจนหุ้นส่วนทุกคนต่างก็แสดงออกถึงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวคุณ จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะพิสูจน์ว่าศรัทธาของพวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

การดำเนินกิจการงานของบริษทหนึ่งๆ ประกอบด้วยหลายสาขา แต่พอสรุปหน้าที่หลักได้ 4 ประการ คือ
การเงิน
การผลิต
การขาย และ
การวิจัยและพัฒนา

ถ้าปราศจากการเงินที่ดีก็จะไม่เกิดการผลิต
ถ้าไม่มีการผลิต บริษัทของคุณก็จะไม่มีสินค้าออกมาขาย บริษัทของคุณก็ต้องหยุดการผลิตอย่างสิ้นเชิง และ
ถ้าขาดการวิจัยและพัฒนา บริษัทก็ไม่มีหวังที่จะยืนหยัดอยู่ได้ หรือไม่มีทางที่จะก้าวไปอยู่แนวหน้าในเวลาที่การเปลียนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว!!!