การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:สูตรลับสร้างความรวย

การพึ่งตนเองเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณ

เรามักพบว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความยากจนในชุมชนคนผิวดำ มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า เด็กเหล่านี้เกิดมาในโลกของความขัดสนและขาดแคลนกำลังใจ ความยากลำบากหลายอย่างขัดขวางและกีดกันโอกกาสของเด็กทุกๆด้านตลอดเวลา เด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และได้รับความเลวร้ายและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สภาพเช่นนี้ได้ประกาศให้ผู้อื่นรู้ว่า ยังจะมีประโยชน์อะไรสำหรับฉันอีกเล่า อุปสรรคทั้งหลายมันหนักหนาเสียเหลือเกิน เด็กเหล่านี้จึงสรุปด้วยความเข้าใจผิดว่าเขามีชะตากรรมที่จะต้องลมเหลวมาโดยกำเนิด!
คนที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ส่วนใหญ่ มักจะมัวแต่โทษผู้อื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ตนกำลังเผชิญอยู่ อันที่จริงเขาน่าจะได้รับประโยชน์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าเพียงแต่เขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าสิ่งที่เขาจะค้นพบก็คือ ปัจจัยทีสำคัญยิ่งในการประสบความสำเร็จ สิ่งนั้นคือ
คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อชีวิตของคุณ
คุณรู้สึกขมขื่นผิดหวังต่อสิ่งที่ชีวิตปฏิบัติต่อคุณหรือไม่?
ถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นผลดีต่อคุณ
ต้องไม่ยอมสิ้นหวัง
ถ้าไม่มีความหวังก็จะมีแต่ความว่างเปล่าเกิดขึ้น ในช่วงเวลาระหว่างการเกิด ถึงการตาย!
ต้องเข้าใจว่า ชีวิตจะให้คุณในสิ่งที่คุณใส่ปัจจัยเข้าไปในชีวิต
ในวันข้างหน้า คุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณปลูกฝังไว้ในวันนี้!!!

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *