การพึ่งตนเอง คือการตัดสินใจที่จะเลือกหนทางปฏิบัติ

Fox News offered Megyn Kelly $20 million a year. Instead, she chose NBC’s promise of work-life balance

สาระในเรื่อง Parable of talent ที่ผมฟังในแผ่นดิสค์คำบรรยาย เรื่อง Why We Want You To Be Rich ที่ Donald Trump บรรยายคู่กับ Robert Kiyosaki เป็นเรื่องความรับผิดชอบที่น่าสนใจนำมาขบคิดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายจ้างจะเดินทางไปทำธุรกิจแดนไกล จึงมอบหมายภารกิจให้ลูกจ้่งดูแลกิจการและเพื่อเป็นการให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่จึงมอบเงิน (Talents)  ให้ลูกจ้าง 3  คน โดยเขามอบ Talents ให้ลูกจ้างคนละ 5 ,  2 และ 1 Talents ตามลำดับ

เมื่อนายจ้างกลับจากภารกิจต่างแดน เขาพบว่าลูกจ้างคนที่ 1  และ คนที่ 2 ทำเงินเพิ่มจากที่เขามอบให้ได้เพิ่มขึ้น เป็น 10 และ 5 Talents ตามลำดับ
ส่วนลูกจ้างคนที่สามไม่ทำอะไรเลยกับ Talents  ที่ได้รับเลย

นายจ้างตกรางวัลตอบแทนความสามารถของลูกจ้างคนที่  1 และคนที่  2 เป็นสองเท่า
ส่วนคนที่ 3 ซึ่งม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลย เขาสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้ ลูกจ้างคนที่  3 ตอบว่า

เจ้านายหวังกำไรโดยไม่ได้ทำสิ่งใด เจ้านายเอาเปรียบเห็นแก่ตัว ข้าจึงเอาเงินไปฝังดินเสีย!!!

เรามาตามไปดูเรื่องราวความรับผิดชอบ ดูหนทางปฏิบัติที่นายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคนลงมือทำ

เพื่ออาจจะได้แนวคิดที่เป็นหลักการและนการปฏิบัติที่ดีในปีใหม่ 2560 ครับ

https://bible.org/seriespage/27-parable-talents-matthew-2514-30-luke-1912-28

Parable of Talents

 

 

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *