วิธีสร้างความรวย

ผมซื้อหนังสือเกี่ยวกับวิธีสร้างความรวยของ Donald J.Trump เมื่อ August  6, 2006. นี่ก็เป็นเวลา 11 ปีแล้ว ตัวผมเกษียณจากราชการแล้ว

ผมมีเงินบำนาญกิน มีเงินเก็บพอเป็นอิสระในเรื่องการเงิน ถือว่าผมรวยเข้าเกณฑ์ความรวยในสูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน! แต่ Mr.Trump สิครับ เขาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาไปแล้ว!

ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างความรวยหลายเล่ม เพราะผู้นำล้วนเป็นนักอ่าน และนักอ่านล้วนเป็นผู้นำครับ!!!

หนังสือของ Mr.Trump เขาบอกวิธีการสร้างความรวยแบบเดียวกับเราเลยครับ!!!

 

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *