สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน บทที่ 7/1

ไม่ว่าคุณจะไปยังที่ใด ไม่ว่าภูมิหลังหรือระดับการศึกษาของคุณจะเป็นอย่างไร โอกาสที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ตัวคุณเองเสมอ
ทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่คนเคยสะสมไว้ในโลกนี้ ล้วนเป็นผลที่เกิดจากความพยายามโดยไม่ต้องอาศัยต้นทุนใดๆในการเริ่มต้น นอกจากพลังงาน สติปัญญาและความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง

คนที่ประสบชัยชนะสูงสุดล้วนเป็นคนที่พึ่งตนเองทั้งสิ้น
นิสัยการพึ่งตนเอง หมายถึงการมีความมุ่งมั่นในการค้นหาทรัพยากรที่อยู่ภายในตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทรัพยากรภายในที่ค้นพบนั้น

ไม้เท้าที่ใช้สำหรับพยุงร่างกาย เป็นอุปกรณ์สำหรับคนพิการ มิใช่สำหรับคนที่ร่างกายยังมีความสามารถ คนที่พยายามดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาผู้อื่นให้คอยประคับประคองไม่มีทางที่จะก้าวไปได้ไกล คนเช่นนั้นจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ!!!

การเป็นผู้ประกอบการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัทแห่งตนเอง หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของบริษัท เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นในอนาคต ครอบครัวของคุณ และพนักงาน ตลอดจนหุ้นส่วนทุกคนต่างก็แสดงออกถึงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวคุณ จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะพิสูจน์ว่าศรัทธาของพวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

การดำเนินกิจการงานของบริษทหนึ่งๆ ประกอบด้วยหลายสาขา แต่พอสรุปหน้าที่หลักได้ 4 ประการ คือ
การเงิน
การผลิต
การขาย และ
การวิจัยและพัฒนา

ถ้าปราศจากการเงินที่ดีก็จะไม่เกิดการผลิต
ถ้าไม่มีการผลิต บริษัทของคุณก็จะไม่มีสินค้าออกมาขาย บริษัทของคุณก็ต้องหยุดการผลิตอย่างสิ้นเชิง และ
ถ้าขาดการวิจัยและพัฒนา บริษัทก็ไม่มีหวังที่จะยืนหยัดอยู่ได้ หรือไม่มีทางที่จะก้าวไปอยู่แนวหน้าในเวลาที่การเปลียนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว!!!

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *