สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน บทที่ 12 ห้วงอวกาศภายนอก:การค้นพบที่ยิ่งใหญ่

คำว่า มีวินัยในตัวเอง เจาะจงลงไปที่ “อำนาจของความคิด” เพราะหลักการมีวินัยในตัวเองทุกประการต้องเกิดขึ้นในจิตใจ การที่คนเราอยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่ในขณะนี้ และเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นเพราะอำนาจความคิดของเรา และความคิดของเราก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวเรา เราสามารถหล่อหลอมความคิดของเราให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ เราสามารถบังคับจิตของเราให้ได้รับการสั่งสอนอบรมในสิ่งที่เราปรารถนา และสมดังปรารถนาได้ แต่ถ้าเราจะอบรม บำรุงรักษา เลี้ยงดูจิตใจของเรา ด้วยสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ความคิดของเราก็จะนำสิ่งนั้นมาให้เราอย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน!!!

บทที่ 12

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *