เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับ!!!

เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับ
สูตรลับสร้างความรวยฯประกอบด้วย 12 บท
เรานำเสนอคุณผู้อ่านท่านที่รักไปแล้วรวม 6 บท

บทที 1 เป็นเรื่องของใจที่มักจะตกสำรวจ เราไม่ได้สำรวจไม่ได้พิจารณาใจของตน โดยเราบอกว่าจิตหรือใจนี้มีกฏที่สำคัญมากอยู่แปดข้อด้วยกัน 1) สิ่งที่เราคิดถึงอยู่เสมอๆมันจะเติบโตขึ้นตลอดเวลา 2) กฏของเหตุและผล คือเมื่อมีเหตุมันจึงจะมีผล 3) กฏแห่งการใช้สอย หากไม่มีการนำมาใช้มันก็จะเสื่อมถอย 4) กฏแห่งความสัมพันธ์กัน 5) กฏแห่งการแทนที่กัน 6) กฏแห่งการเชื่อมั่นอย่างมีอารมณ์ 7) กฏแห่งการดึงดูด และ 8) กฏแห่งการตอบแทน

ต้องเข้าใจกฏของจิตของใจ และต้องรู้ว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน และเข้าใจว่า ความรวยคือความคิด เราได้นำเสนอตัวอย่างของคนที่คิดแล้วประสบความสำเร็จหลายตัวอย่าง และเน้นย้ำว่าความคิดเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ เพราะแต่ละขณะจิตเราสามารถคิดได้เพียงเรื่องเดียว ถ้าเรากำลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่เราก็จะไม่คิดอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเรามีสติสัมปะชัญญะ และสมาธิปัญญา ทำจิตมุ่งมั่นในเรื่องเดียวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความคิดของเราจะแข็งกล้า มีความเข้มข้น เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีพลัง ทำให้เราสามารถค้นหาทางเลือกที่ถูกต้องได้ เราสามารถฝันและจินตนาการสิ่งที่ดีๆได้ ตามคำกล่าวที่ว่า ขั้นแรกมันเป็นความฝัน เป็นความคิดในใจเรา จากนั้นจึงเป็นความจริง!

บทที่ 2 กล่าวถึงวิธีคิดภาคปฏิบัติ การลงมือคิดทำอย่างไร

บทที่ 3 กล่าวถึงความปรารถนา โดยบอกว่ามันเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จทั้งปวง

บทที่ 4 เรากล่าวถึงความศรัทธา ว่าเป็นแหล่งที่มาของอำนาจ เป็นหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็น ศรัทธาเกี่ยวข้องกับการคิดดี การสวดมนต์และการให้กำลังใจตัวเอง

828

บทที่ 5 การยืนหยัดต่อสู้ การมีความพากเพียร (สัมมาวายาโม) ที่ไม่ต่างไปจากการมีอิทธิบาทสี่เลย เพราะเริ่มต้นด้วยการทำความพอใจให้เกิดขึ้นเสียก่อน จากนั้นพยายามปรารภความเพียร และประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบในการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง การพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึนด้วย
กล่าวโดยรวมการยืนหยัดต่อสู้ ก็หมายถึงการลงมือทำ การไม่กลัวความล้มเหลว การเรียนรู้จากความล้มเหลว นี่ก็เป็นวิมังสา คือการไตร่ตรองใคร่ครวญนำเอาความล้มเหลวมาเป็นบทเรียน

บทที่ 6 ค่าของคน เป็นการทำความเข้าใจว่าคนๆหนึ่งมีค่ามากหรือน้อยเพียงใด เป็นบทที่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างให้มีความเชื่อว่าเราทำได้ เราสามารถเอาชนะความยากลำบากได้ รวมทั้งเข้าใจความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการรักษาใจ การคุ้มครองจิตใจของเราให้ปลอดภัย

คุณต้องกำจัดข้อจำกัดของตนเอง กำจัดความกลัว กำจัดการคิดทึกทักไปเองทุกรูปแบบที่จะทำให้ภาพลักษณ์ในใจของตนเองขาดความสมบูรณ์ ต้องกำจัดการมองตนเองในทางที่ไม่ดีออกไปให้ได้โดยการปลุกใจตนเองด้วยความมุ่งมั่นพยายามอย่างจริงจัง

ด้วยวิธีการนี้ คุณจะสามารถสร้างความเข้มข้นให้แก่ภาพลักษณ์ของตนเองได้ และสามารถวาดภาพลักษณ์ของตัวเองได้ชัดเจน มีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ท่านที่อ่านส่วนใดของ 6 บท ของสูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสานแล้ว มีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมส่งความคิดเห็นมาแลกเปล่ยนกันนะครับ

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

One thought on “เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับ!!!”

  1. I was just looking at your เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับ!!! – My Site website and see that your site has the potential to get a lot of visitors. I just want to tell you, In case you don’t already know… There is a website network which already has more than 16 million users, and most of the users are interested in websites like yours. By getting your site on this network you have a chance to get your site more visitors than you can imagine. It is free to sign up and you can read more about it here: http://z-url.us/3x3ic – Now, let me ask you… Do you need your site to be successful to maintain your way of life? Do you need targeted traffic who are interested in the services and products you offer? Are looking for exposure, to increase sales, and to quickly develop awareness for your site? If your answer is YES, you can achieve these things only if you get your site on the network I am talking about. This traffic service advertises you to thousands, while also giving you a chance to test the network before paying anything. All the popular sites are using this service to boost their traffic and ad revenue! Why aren’t you? And what is better than traffic? It’s recurring traffic! That’s how running a successful site works… Here’s to your success! Read more here: http://outin.space/1zyat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *