บทที่ 6 คนเรามีค่าเท่าไร

“ไม่มีใครสามารถทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยได้ ถ้าปราศจากการยินยอมของเราเอง”

อีเลนอร์ รูสเวลท์

“ถ้าผมเป็นคุณผมจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผมจะตัดสินใจอย่างแน่วแน่”

เบนจามิน อีเมส์

“การชิงชังตัวเอง เป็นอาการอย่างหนึ่งของการที่ใจกลายเป็นทาส มันจะก่อให้เกิดความยากจน ความโง่ และอาชฌญากรรม”

ซูซาน แอนด์ เทเลอร์

 

บทที่ 6