วิธีสร้างความรวย

ผมซื้อหนังสือเกี่ยวกับวิธีสร้างความรวยของ Donald J.Trump เมื่อ August  6, 2006. นี่ก็เป็นเวลา 11 ปีแล้ว ตัวผมเกษียณจากราชการแล้ว

ผมมีเงินบำนาญกิน มีเงินเก็บพอเป็นอิสระในเรื่องการเงิน ถือว่าผมรวยเข้าเกณฑ์ความรวยในสูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน! แต่ Mr.Trump สิครับ เขาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาไปแล้ว!

ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างความรวยหลายเล่ม เพราะผู้นำล้วนเป็นนักอ่าน และนักอ่านล้วนเป็นผู้นำครับ!!!

หนังสือของ Mr.Trump เขาบอกวิธีการสร้างความรวยแบบเดียวกับเราเลยครับ!!!