สวัสดีครับ

DSC04360

ยินดีต้อนรับสู่ สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน

อ่านเพื่อสร้างความรวย

ความรวยที่หมายถึง  7 เรื่อง ต่อไปนี้

1) การฝึกจิตใจให้สงบร่มเย็น

2) การมีทัศนคติที่ดี

3) การมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

4) การสร้างความสัมพันธ์ด้วยความรัก

5) การสร้างเสรีภาพทางการเงิน

6) การตั้งเป้าหมายและอุดมการณ์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง

7) การสร้างความเชื่อมั่นในความสำเร็จของตนเอง

 

ดร.ประสิทธิ์ คชโคตร

 

 

 

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

One thought on “สวัสดีครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *