สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน

สูตรลับสร้างความรวย สร้างความสำเร็จของคนผิวดำที่ไต่เต้ามาจากฐานะที่ติดลบ

เขาทำกันได้อย่างไร

ลูกอีสานอย่างเราจะเรียนรู้สูตรลับนี้ และนำมาสร้างฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่

รวมทั้งจะตั้งคำถามและหาคำตอบว่า ความรวยเป็นอย่างไร และความฝันของเราควรจะเป็นสีอะไร?

 

สวัสดีครับ

DSC04360

ยินดีต้อนรับสู่ สูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสาน

อ่านเพื่อสร้างความรวย

ความรวยที่หมายถึง  7 เรื่อง ต่อไปนี้

1) การฝึกจิตใจให้สงบร่มเย็น

2) การมีทัศนคติที่ดี

3) การมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

4) การสร้างความสัมพันธ์ด้วยความรัก

5) การสร้างเสรีภาพทางการเงิน

6) การตั้งเป้าหมายและอุดมการณ์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง

7) การสร้างความเชื่อมั่นในความสำเร็จของตนเอง

 

ดร.ประสิทธิ์ คชโคตร